خدمات آمبولانس وحمل متوفیات
مجوز دارد

آمبولانس حمل متوفیات آفاق

ابوذرغفاری ( شیخعلی چوپان )
مورد علاقه 3 نفر

درباره آمبولانس حمل متوفیات آفاق

ابوذرغفاری ( شیخعلی چوپان ),جنب مسجد