خدمات آمبولانس وحمل متوفیات
مجوز دارد

فارس

بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف جنوب
مورد علاقه 3 نفر

درباره فارس

بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف جنوب,سلطان آباد بلوار شهدای سلطان آباد 30 متری