خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی مهاجر

پاسداران ( زرهی ) ، شهیدآقایی،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی مهاجر

پاسداران ( زرهی ) ، شهیدآقایی، , خیابان رهپویان وصال روبروی بلوار کاج

تاکسی تلفنی