خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

آژانس تخت جمشید

قدوسی شرقی ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره آژانس تخت جمشید

قدوسی شرقی ، ,

تاکسی تلفنی