خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی البرز

ستارخان، ولیعصر قصرالدشت،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی البرز

ستارخان، ولیعصر قصرالدشت، ,جنب کوچه۲۶

تاکسی تلفنی