خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن
مجوز دارد

میهن بار

سلمان فارسی ( پیرنیا ) ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره میهن بار

سلمان فارسی ( پیرنیا ) ، ,روبروی نمایندگی سایپا

بارکش شهری

بارکش شهری