خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

دریادار

میرزای شیرازی، ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره دریادار

میرزای شیرازی، ، ,کمربندی اکبرآباد نرسیده به جوادیه

تاکسی تلفنی