خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تورج

جمهوری اسلامی ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تورج

جمهوری اسلامی ، ,خیابان نارون جنب کوچه ۱۱

تاکسی تلفنی