خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

پارسیان

آزادی ، ابریشمی،
مورد علاقه 3 نفر

درباره پارسیان

آزادی ، ابریشمی، ,سمت چپ

تاکسی تلفنی