انبارداری و نگهداری کالاهای عمومی
مجوز دارد

اتوسرویس اتوبوس

هفت تنان، چهل مقام ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره اتوسرویس اتوبوس

هفت تنان، چهل مقام ، ,خیابان شهید عمادی سمت راست

کارواش اتوبوس و تعویض روغن و تعمیرات ماشین سنگین

کارواش اتوبوس و تعویض روغن و تعمیرات ماشین سنگین