خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

پارسیان

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر، ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره پارسیان

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر، ، ,حد فاصل شهرداری منطقه ۵ و احمدی جنوبی

تاکسی تلفنی