خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تندرو

ارتش، ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تندرو

ارتش، ، ,۲۰ متری شهید قطبی حد فاصل کوچه ۸ و ۱۰

تاکسی تلفنی