مشاوره املاک و مستقلات
مجوز دارد

املاک سفیر

سفیرشمالی، شهیدپوربیرک،
مورد علاقه 3 نفر

درباره املاک سفیر

سفیرشمالی، شهیدپوربیرک، ,ابتدای خیابان شهیدان پور بیرک

املاک

دفتر، میز، خودکار