خدمات تاکسی بار
مجوز دارد

وانت تلفنی دنا

امیرکبیر میدان امیرکبیر تا چهارراه ریشمک، ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره وانت تلفنی دنا

امیرکبیر میدان امیرکبیر تا چهارراه ریشمک، ، ,داخل کوچه ۱۶ متری تاکسی رانی