خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی فلاح

امیرکبیر میدان امیرکبیر تا چهارراه ریشمک، ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی فلاح

امیرکبیر میدان امیرکبیر تا چهارراه ریشمک، ، ,داخل کوچه ۵

تاکسی تلفنی

ماشین، تلفن