خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی بابا رحیم

پاسارگاد ، شهیدصفایی جنوبی،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی بابا رحیم

پاسارگاد ، شهیدصفایی جنوبی، ,پشت پارک شقایق خیابان پرنیان

حمل و نقل مسافر

حمل و نقل مسافر