حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر
مجوز دارد

وانت تلفنی اطلس

امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه ،
مورد علاقه 5 نفر

درباره وانت تلفنی اطلس

امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه ، ,خیابان توانیر

حمل ونقل کالا