خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی پویا

بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف شمال، نخل ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی پویا

بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف شمال، نخل ، ,شهرک بهاران جنب کوچه ۷

تاکسی تلفنی

تاکسی تلفنی