خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی پارس

قدوسی شرقی ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی پارس

قدوسی شرقی ، ,کوچه۵