خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی کمند

پاسداران ( زرهی ) ، شهیدفلاحی،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی کمند

پاسداران ( زرهی ) ، شهیدفلاحی، ,نبش کوچه ۱۵

تاکسی تلفنی