خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن
مجوز دارد

آذین بار

امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره آذین بار

امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه ، ,جنب پل امام حسن مجتبی سمت راست

بارکش شهری