خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی همای رحمت

شهیدچمران، ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی همای رحمت

شهیدچمران، ، ,خیابان شهید مختاری