بیماری های ریه
مجوز

دکتر ابراهیم مجتهدی

کریمخان زند
مورد علاقه 4 نفر

درباره دکتر ابراهیم مجتهدی

و
کریمخان زند,حدفاصل پوستچی و فلسطین، بیمارستان شهیدفقیهی ( سعدی )