خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی شیراز

قصرالدشت پارامونت تا زرگری ، شهیدفقیهی ( صورتگر )،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی شیراز

قصرالدشت پارامونت تا زرگری ، شهیدفقیهی ( صورتگر )، ,چهاراه پارامونت جنب چهاراه هدایت

تاکسی تلفی

تاکسی تلفنی