انبارداری و نگهداری کالاهای عمومی
مجوز دارد

انبار توکل

میدان ولیعصر، تختی،
مورد علاقه 3 نفر

درباره انبار توکل

میدان ولیعصر، تختی، ,روبروی باسکول قدبم

انبار کالا و حمل و نقل

انبار+کالا+تخلیه بار+