انبارداری و نگهداری کالاهای عمومی
مجوز دارد

سلیم ترابر شیراز

میدان ولیعصر ، تختی،
مورد علاقه 3 نفر

درباره سلیم ترابر شیراز

میدان ولیعصر ، تختی، ,روبروی بانک تجارت

شرکت حمل و نقل