بر اساس ماده 10 لایحه دولت، مالیات خریدی(مالیات ارزش افزوده پرداختی) که مؤدیان از برای فعالیتهای اقتصادی خود (به استناد اسناد و مدارک) پرداخت می‌کنند از مالیات فروش (ارزش افزوده دریافتی) دوره، قابل کسر است.    به گزارش ایلنا؛ بر اساس لایحه جدید ارزش افزوده دولت، معافیت مالیاتی برای ۳۰گروه کالایی و خدماتی بعد از تصویب مجلس اعمال خواهد شد.   نرخ مالیات فروش کالا و خدمات به شرح زیر تعیین شد؛   الف) کالاهای نفتی:   -انواع بنزین و سوخت هواپیما: 30درصد - نفت گاز و نفت سفید:15درصد -گاز طبیعی، نفت کوره و گاز مایع: 10 درصد   ب) طلا و پلاتین(اعم از مصنوعات و شمش):3درصد   ج) سایر کالاها و خدمات: 9درصد   بر اساس ماده 10 لایحه دولت، مالیات خریدی(مالیات ارزش افزوده پرداختی) که مؤدیان از برای فعالیتهای اقتصادی خود (به استناد اسناد و مدارک) پرداخت می‌کنند از مالیات فروش (ارزش افزوده دریافتی) دوره، قابل کسر است.   چنانچه در هر دوره مالیات خرید از مالیات فروش پیشی بگیرد، ما به‌التفاوت در حساب اعتبار مالیاتی مؤدی منظور خواهد گشت.   در صورتی که مؤدی به دنبال استرداد ما به التفاوت باشد سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه این اختلاف حساب را به مودی پرداخت کند.   تبصره 2 این ماده نیز تاکید دارد، مالیات مربوط به نهاده‌های مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت قابل پذیرش نبوده و جزء بهای تمام شده دارایی منظور می‌گردد.   ماده 11این لایحه تاکید دارد، ضریب ارزش افزوده هر فعالیت توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مالیاتی، بانک مرکزی و اتاق اصناف تعیین می‌گردد.