برای برقراری نظم و اجتناب از پراکندگی قبوض در مجتمعات مسکونی تنها یک تغییر لازم است این تغییر را با cifBoard تجربه کنید ابزاری مناسب برای اطلاع رسانی و درج آیین نامه ها و قوانین آپارتمان نشینی تابلو اعلانات cifBoard با طراحی منحصر بفرد حاوی قبضدان برای استقرار قبوض محصولی از گروه تولیدی سیفــ شاپــــ با اطمینان انتخابـــــــــــــــــــــ کنید در کنــــــــــــــــــــــــار شما هستیم