نتیجه جستجو


تعداد رکورد یافت شده: 82 زمان 0.423 ثانیه

وانت تلفنی شهاب

خدمات تاکسی بار

بلوار
ارتش
فاصله
5.45 کیلومتر

شرکت دیرین کار

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
هفت تنان
خیابان
چهل مقام
فاصله
5.96 کیلومتر

حمل ونقل جنوب

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
باهنرجنوبی
خیابان
ترابری
فاصله
7.27 کیلومتر

شرکت حمل و نقل محسن سیر شیراز

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
میرزای شیرازی
فاصله
17.7 کیلومتر

شیراز بار نوین

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
خیابان
20متری امام خمینی
فاصله
6.52 کیلومتر

باربری سعادت مهر

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
هفت تنان
خیابان
حافظ
فاصله
4.86 کیلومتر

حمل و نقل ارم بار شیراز

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
خیابان
20متری امام خمینی
فاصله
5.45 کیلومتر

کالا صدیق شیراز

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
فردوسی
فاصله
4 کیلومتر

تاکسی تلفنی دوران

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
رحمت چهارراه باهنر تا چهارراه زندان
خیابان
سفیر جنوبی
فاصله
6.48 کیلومتر

هما ترابر شیراز

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
ابونصر ( کفترک )
فاصله
9.91 کیلومتر

صدرا بار

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
خلیج فارس
خیابان
حافظ
فاصله
29.96 کیلومتر

گلبارشیراز

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه
خیابان
فرزدقی ( ترمینال )
فاصله
7.52 کیلومتر

میهن بار

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
سلمان فارسی ( پیرنیا )
فاصله
6.8 کیلومتر

مهرگان

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
ابونصر ( کفترک )
فاصله
9.22 کیلومتر

مسکن بار

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
خیابان
20متری امام خمینی
فاصله
6.17 کیلومتر

حمل نقل قیر

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
هفت تنان
خیابان
حافظ
فاصله
5.95 کیلومتر

دفتر باربری شماره هفت

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه
خیابان
فرزدقی ( ترمینال )
فاصله
8.05 کیلومتر

امدادخودرو ابر

خدمات پستی ( خصوصی )

بلوار
امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه
فاصله
11.7 کیلومتر

خدمات پست خصوصی ایران پیما

خدمات پستی ( خصوصی )

بلوار
سلمان فارسی ( پیرنیا )
خیابان
ساحلی شرقی
فاصله
5.98 کیلومتر

وانت تلفنی جهان بار

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
مدرس
خیابان
شهیددوران ( بریجستون )
فاصله
17.46 کیلومتر

باربری نام آوران

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه
خیابان
فراشبندی
فاصله
7.75 کیلومتر

شاهین بار

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه
فاصله
6.79 کیلومتر

آذین بار

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه
فاصله
9.94 کیلومتر

ظریف بار

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
میرزای شیرازی
فاصله
17.51 کیلومتر

سورمه سواران تند پایتخت

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
سفیرشمالی
خیابان
صاحب الامر
فاصله
5.13 کیلومتر

باربری عمران فر

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
گلستان
فاصله
5.94 کیلومتر

وانت تلفنی دنا

خدمات تاکسی بار

بلوار
امیرکبیر میدان امیرکبیر تا چهارراه ریشمک
فاصله
4.03 کیلومتر

تاکسی سرویس شب چراغ

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
پاسارگاد
فاصله
6.78 کیلومتر

مهرگان

خدمات تاکسی بار

بلوار
عدالت
خیابان
شهیدسپاسی
فاصله
4.92 کیلومتر

ماهور

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
ابونصر ( کفترک )
فاصله
10.96 کیلومتر

همراه سیر

خدمات تاکسی بار

بلوار
بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف جنوب
فاصله
17.33 کیلومتر

وانت تلفنی تک

خدمات تاکسی بار

بلوار
دلاوران بسیج
فاصله
7.27 کیلومتر

فارس کوشا ترابر

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه
خیابان
فرزدقی ( ترمینال )
فاصله
7.45 کیلومتر

وانت تلفنی عدل

خدمات تاکسی بار

بلوار
رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
خیابان
بنی هاشمی
فاصله
8.39 کیلومتر

صدوربارنامه

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه
فاصله
12.53 کیلومتر

طوفان

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
فردوسی
فاصله
4.5 کیلومتر

انبار سعادت

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
هفت تنان
خیابان
چهل مقام
فاصله
5.17 کیلومتر

خدمات خودرو آبا

کرایه جرثقیل با راننده

بلوار
باهنرشمالی
فاصله
6.49 کیلومتر

حمل و نقل نفت

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
امیرکبیر میدان امیرکبیر تا چهارراه ریشمک
فاصله
3.75 کیلومتر

تاکسی تلفنی قائم

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
عدالت
فاصله
7.9 کیلومتر

اسکان بار

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
میرزای شیرازی
فاصله
13.82 کیلومتر

معین

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
مشکین فام
فاصله
2.66 کیلومتر

باربری مومن زاده

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
میدان ولیعصر
خیابان
تختی
فاصله
5.63 کیلومتر

انبار میهن تور

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
هفت تنان
خیابان
چهل مقام
فاصله
5.24 کیلومتر

وانت تلفنی عدالت

خدمات تاکسی بار

بلوار
عدالت
فاصله
8.1 کیلومتر

وانت تلفنی آریا

خدمات تاکسی بار

بلوار
عدالت
خیابان
تندگویان
فاصله
5.99 کیلومتر

وانت تلفنی سالار

خدمات تاکسی بار

بلوار
دلاوران بسیج
فاصله
9.14 کیلومتر

شرکت راوک راه

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
هفت تنان
خیابان
چهل مقام
فاصله
5.96 کیلومتر

تخلیه بار فیض

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
ارتش
فاصله
5.85 کیلومتر

بیدک

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
خلیج فارس
فاصله
27.23 کیلومتر

چاپ ورزشی هنر

خدمات چاپ

بلوار
کریمخان زند
خیابان
توحید ( داریوش )
فاصله
2.93 کیلومتر

شرکت حمل نقل درون شهری سیمرغ سیر فارس

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
انقلاب ( نادر )
فاصله
1.75 کیلومتر

کاروان بار شیراز

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
مدرس
خیابان
فرصت شیرازی ( سردخانه )
فاصله
16.63 کیلومتر

تاکسی تلفنی بابا رحیم

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
پاسارگاد
خیابان
شهیدصفایی جنوبی
فاصله
6.7 کیلومتر

خدمات نصب آسانسور خرمی

نصب و تعمیرآسانسورو بالا بر برقی

بلوار
گلستان
خیابان
استادشهریار
فاصله
7.08 کیلومتر

شرکت حمل و نقل پرنده سرخ

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
خیابان
قائم
فاصله
8.96 کیلومتر

پرشیاجنوب

فروش لوازم یدکی ماشینهای سنگین و نیمه سنگین ، موتورهای دریایی و ماشینهای راهسازی

بلوار
باهنرجنوبی
خیابان
ترابری
فاصله
7.39 کیلومتر

اتو بار ارشد

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
خیابان
بنی هاشمی
فاصله
9.3 کیلومتر

محمد

تعویض آمپر

بلوار
والفجر
خیابان
یاوران غربی ( احمدآباد )
فاصله
9.98 کیلومتر

سزار نت

کافی نت

بلوار
باهنرجنوبی
فاصله
8.25 کیلومتر

اریان موبایل

خدمات جانبی تلفن همراه

بلوار
کریمخان زند
خیابان
توحید ( داریوش )
فاصله
2.91 کیلومتر

همشهری سلام

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
شهیدمطهری جنوبی
خیابان
گلچین
فاصله
8.34 کیلومتر

اتلیه همشهری

خدمات عکاسی و فیلمبرداری

بلوار
رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
خیابان
بنی هاشمی
فاصله
7.87 کیلومتر

اتوبار شهر

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن

بلوار
مدرس
فاصله
13.36 کیلومتر
بلوار
کریمخان زند
فاصله
1.1 کیلومتر

تاکسی تلفنی بیست

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
شریعتی ( معالی آباد )
فاصله
13.78 کیلومتر

عکاسی شهریار

خدمات عکاسی و فیلمبرداری

بلوار
لپویی
فاصله
37.67 کیلومتر

عرضه محصولات فرهنگی یاسین

خدمات عرضه محصولات فرهنگی

بلوار
مدرس
خیابان
فرصت شیرازی ( سردخانه )
فاصله
15.57 کیلومتر

سلطانی

خدمات تاکسی بار

بلوار
خلیج فارس
فاصله
19.52 کیلومتر

بیرون بر شهریار

خدمات تهیه غذا –غذارسانی وپذیرایی از میهمانان درمنازل وادارات ومجالس (غذای بیرون بر)

بلوار
عدالت
خیابان
فرگاز ( عملیات فتح المبین )
فاصله
7.41 کیلومتر

خدمات چاپ

خدمات چاپ

بلوار
لپویی
فاصله
38.15 کیلومتر

باطری

باطری سازی

بلوار
لپویی
فاصله
38.15 کیلومتر

بیرون بر شهریار

خدمات تهیه غذا –غذارسانی وپذیرایی از میهمانان درمنازل وادارات ومجالس (غذای بیرون بر)

بلوار
عدالت
خیابان
فرگاز ( عملیات فتح المبین )
فاصله
7.41 کیلومتر

تاکسی تلفنی دوستی

خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)

بلوار
باهنرجنوبی
فاصله
8.88 کیلومتر

وانت تلفنی آزادی

خدمات تاکسی بار

بلوار
تخت جمشید
فاصله
17.38 کیلومتر

سلامت

خدمات تهیه غذا –غذارسانی وپذیرایی از میهمانان درمنازل وادارات ومجالس (غذای بیرون بر)

بلوار
لپویی
فاصله
38.16 کیلومتر

سلامت

خدمات تهیه غذا –غذارسانی وپذیرایی از میهمانان درمنازل وادارات ومجالس (غذای بیرون بر)

بلوار
لپویی
فاصله
38.16 کیلومتر
بلوار
لطفعلیخان زند
خیابان
انوری
فاصله
2.48 کیلومتر

شرکت شهر آرا هرمز دیار پارس

ثبت کلیه اماکن شیراز در موتور جستجوگر لیمو

بلوار
سلمان فارسی ( پیرنیا )
خیابان
ساحلی شرقی
فاصله
7.36 کیلومتر

دفتر پیشخوان دولت

خدمات ارتباطی

بلوار
مدرس
خیابان
شهیددوران ( بریجستون )
فاصله
22.58 کیلومتر

شرکت رورک بتن

خدمات درمنزل

بلوار
انقلاب ( نادر )
فاصله
22.58 کیلومتر
بلوار
هفت تنان
خیابان
سعدی ( آرامگاه سعدی )
فاصله
22.58 کیلومتر